Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 13.5.2018

Rekisterinpitäjä
Rockfestari Naamat ry
Viipurinkatu 4 B 44
00510 Helsinki
Y-tunnus: 1769277-9

Yhteyshenkilö
Jukka Järvinen
foto@naamat.info

Rekisterin nimi
Rockfestari Naamat

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiltä kerätään henkilötietoja sekä muita tarvittavia tietoja. Tietojen antaminen on pakollista.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja kerätään Rockfestari Naamojen sidos- ja asiakasryhmiltä. Rockfestari Naamat tallentaa henkilötiedot rekisteriinsä, ja tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

– asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
– eri asiakas- ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen järjestäminen, kehittäminen ja toteuttaminen
– Rockfestari Naamoista viestiminen ja tiedottaminen eri asiakas- ja sidosryhmiä koskevista käytännön asioista

Rekisterin tietolähde

Tiedot rekisteriin saadaan verkkolomakkeiden kautta, jonka henkilöt itse täyttävät. Lisäksi tietoja kerätään suoraan henkilöiltä niin, että yhteyshenkilö kerää kootusti tiedot ja toimittaa ne Rockfestari Naamoille.

Mobiilisovelluksen ilmoitukset

Hyödynnämme OneSignal-palvelua ilmoitusten toimittamiseen selaimellesi kun uusi artikkeli julkaistaan. OneSignal kerää tietoa muun muassa IP-osoitteesta, selainversiosta, maantieteellisestä sijainnista (perustuen IP-osoitteeseen) ja kieliasetuksista. Lue lisää OneSignalin tietojen käsittelystä.

Tietojen luovuttaminen

Rockfestari Naamat ei luovuta tietoja eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rockfestari Naamat käyttää sähköpostiviestintään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, minkä vuoksi henkilötietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan käsitellä väliaikaisesti Google-palvelussa ja Dropbox-tiedostonjakopalvelussa. Henkilötiedot on kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käsittelyn periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja sähköisessä muodossa järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Rockfestari Naamojen hallitukseen ja ydinryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat salassapitovelvollisia.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan tulevien vuosien viestintää varten. Tiedot voidaan hävittää myös rekisteröidyn omasta pyynnöstä tai mikäli rekisteröity peruu vapaaehtoishakemuksensa festivaalille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on arkistoituna. Tietoja voidaan korjata ja ne voidaan poistaa henkilön omasta pyynnöstä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rockfestari Naamat voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikä rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

Pelottaako, että menee jotain ohi?

Älä pelkää enää kauempaa! Tilaa Rockfestari Naamojen uutiskirje ja saat infon lipuista ja muusta suoraan sähköpostilaatikkoon.